Maak met NEC Unified Communications waar

Onze werkomgeving ontwikkelt zich snel. Organisaties zoeken voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om omzet te genereren, de kosten te beheersen en de productiviteit te optimaliseren. Dankzij de ontwikkeling van nieuwe technologieën neemt de snelheid waarmee alles verandert toe. Geavanceerde technologieën bieden innovatieve oplossingen om in te spelen op nieuwe, steeds sterker toenemende technologische en commerciële wensen.

Communicatie- en informatietechnologie moeten tegen­woordig op elkaar afgestemd zijn – onderling gekoppeld en gebundeld. Dat geldt voor alle mediatypes: niet alleen voor dataverkeer, maar ook voor spraak en video.

Communicatietechnologieën (spraak, e-mail, instant messaging, SMS, IP-telefonie, voicemail, videoconferentie) en hun onderliggende netwerken zoals het internet, breedband, WiFi en 3G, vormen de kern van veel van deze nieuwe strategieën. Deze worden ondersteund door een breed scala aan bureau-apparatuur en mobiele apparaten.

Hoewel technologie een ondersteunende factor in organisatorische verbeteringen is, ligt de werkelijke uitdaging voor veel bedrijven in de positieve acceptatie en nuttige implementatie van de voordelen van de beschikbare technologie. De technologie moet praktische ondersteuning bieden, eenvoudig in het gebruik zijn en geen extra complexiteit toevoegen. Zij moet bruikbaar en beschikbaar zijn voor iedereen en niet verzanden in geïsoleerde eilandjes binnen het bedrijf. Zij moet voor individuele medewerkers en teams een zodanige versterking bieden dat zij hen in staat stelt hun zakelijke doelstellingen te halen.Bij NEC begrijpt men deze uitdagingen. NEC biedt geavanceerde oplossingen om bedrijven te helpen bij het bereiken (of overtreffen) van hun operationele en zakelijke doelstellingen. Door alle communicatieapparatuur van een bedrijf te integreren (inclusief mobiele handsets, PDA’s, softphones en andere IP-apparaten) versnelt de besluitvorming en verbetert de reactiesnelheid naar klanten toe. Door zakelijke gegevens samen te brengen in een servicegerichte architectuur wordt informatie direct toegankelijk en getransformeerd in echte kennis. Het resultaat? Uw klant heeft het roer in eigen handen.


KLAAR VOOR EEN PARTNER DIE MET U MEEDENKT?

We denken graag met u mee over uw datanetwerken, wifi, Unified Communications (telefonie) en IT-vraagstukken die écht meerwaarde opleveren.

DZ_SocialShareButtons